• Alle familierettslige områder: barnefordeling, økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd/skilsmisse, ektepakter, samboeravtaler
 • Barnevern
 • Arverett: herunder dødsbooppgjør og opprettelse av testament
 • Fast eiendom, herunder mangler ved kjøp av bolig, byggesaker,  nabotvister
 • Arbeidsrett
 • Kontraktsinngåelse
 • Erstatning herunder personskader og yrkesskader og voldsoffer.
 • Gjeldsforhandling og konkurs
 • Bobehandling ved konkurs og dødsbo
 • Straffesaker: forsvarer og bistandsadvokat
 • Kjøpsrett og andre forbrukersaker
 • Saker mot det offentlige, herunder sosiale ytelser
 • Juridisk bistand til bedrifter