Salærberegning – vanlig timepris

Våre timepriser er fra kr 1300,- til kr 1800,-, med tillegg av 25 % mva.
Salæret beregnes i utgangspunktet etter medgått tid, men sakens kompleksitet og resultat vil også kunne vektlegges.